Ovaj sadržaj zahteva Adobe Flash Player v.10 ili višu.. Preuzmi Flash
Sigurnost kupovine

Sigurnost kupovine

Vaša kupovina kod nas je apsolutno sigurna. Na svaki kupljeni artikl koji ste kupili u našem web shopu, imate pravo na reklamaciju ili na povraćaj novca ( prema pravilniku kompanije u za to predviđenom roku). Svi Vaši podaci koji su ostavljeni su apsolutno sigurni.


Vaše lične podatke koje dajete dobrovoljno skladištićemo u našoj evidencijskoj bazi kupaca. Vaše lične podatke prikupljamo i koristimo u svrhu obrade porudžbine, slanja promotivnih materijala, za unapređenje odnosa sa kupcima i radi provere i autorizacije prilikom plaćanja kreditnom karticom, u meri i vremenu koje je neophodno za ostvarenje navedene svrhe u svakom pojedinom slučaju. Potpisom na porudžbenici ili usmeno prilikom telefonske porudžbine dajete Vašu saglasnost za obradu Vaših podataka u navedene svrhe. Kupac je saglasan da mu se naša kompanija može obraćati pismenim putem, telefonski ili elektronskom poštom te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obaveštavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi.
Vaše lične podatke štitimo skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Potrebne lične podatke prosleđujemo isključivo ukoliko zastreba poslovnim partnerima za realizaciju isporuke Vaše porudžbine ili za potrebe adresiranja štampanih reklamnih materijala. Imate pravo da zatraži ispravku, izmenu ili dopunu netačnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka, a ukoliko više ne želite da primate naše kataloge dovoljno je usmeno ili pismeno obaveštenje.
Za sva pitanja u vezi zaštite ličnih podataka možete se obratiti povereniku za zaštitu ličnih podataka unutar naše kompanije.

Kupac je saglasan da mu se naša kompanija može obraćati pismenim putem, telefonski ili elektronskom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obaveštavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi.

Naša kompanija garantuje da lični podaci kupaca neće biti dati na uvid i upotrebu trećim licima bez prethodne izričitog pristajanja kupaca. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlašćenih službi izvršne državne vlasti Republike Srbije, za potrebe istražnih radnji na osnovu valjanog sudskog naloga.

€,00 (EUR)